Đồng bộ trong tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

- Thứ Sáu, 02/02/2024, 07:18 - Chia sẻ

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã dần đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng cảnh sát biển nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng hành với ngư dân vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, tình yêu biển, đảo của ngư dân nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Xác định đúng trọng tâm, trọng điểm

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023" do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tổ chức, trong 5 năm triển khai thực hiện Đề án, nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10.7.2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được quán triệt, tuyên truyền đến đa số cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, từng đối tượng tuyên truyền. Các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động cử báo cáo viên, tuyên truyền viên đến trực tiếp các khu dân cư, âu thuyền, bến tàu để tuyên truyền cho ngư dân, kết hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội...

Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, động viên ngư dân hăng hái vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển...

Lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Nguồn: ITN
Lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Nguồn: ITN

Qua 5 năm, toàn lực lượng cảnh sát biển đã biên soạn, in, phát hành đến các đối tượng được hơn 176.000 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; có hơn 829.000 lượt người tham gia thi trực tuyến và hơn 2.000 bài thi trực tiếp cuộc thi "Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống"; tổ chức 420 hội nghị tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 8.400 lượt người; duy trì 120 tủ sách pháp luật với hơn 450 đầu sách, tài liệu có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, toàn lực lượng đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức 334 chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" cho hơn 16.700 người tham gia; tổ chức 84 cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tại 283 trường với 113.400 lượt học sinh tham gia...

Sáng tạo, cụ thể và khoa học

Với lực lượng cảnh sát biển Vùng 4, cũng vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật... Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức tập trung 43 đợt/16.527 lượt người; cấp phát hơn 100.000 tập tài liệu, tờ rơi tuyên truyền...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền theo hướng "tập trung về cơ sở, trực tiếp trên thực địa"; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện Chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ của các địa phương và các nền tảng xã hội trên không gian mạng.

Từ năm 2019 - 2023, thực hiện Đề án tại các địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định; lực lượng cảnh sát biển Vùng 2 cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó có 1.478 cuốn các văn bản quy phạm pháp luật về cảnh sát biển Việt Nam, 1.488 cuốn sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 1.948 cuốn Đề cương tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Đơn vị đã cấp phát hơn 36.000 tờ rơi, tờ gấp; 9.200 đầu sách pháp luật có nội dung liên quan đến Luật Cảnh sát Biển; 7.000 sổ tay tuyên truyền về cảnh sát biển cho ngư dân.

Từ khi Luật Cảnh sát Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã triển khai kế hoạch học tập, giáo dục phổ biến sâu rộng trong toàn đơn vị; hàng năm thường xuyên đưa nội dung học tập, giáo dục tuyên truyền Luật vào kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. Đến nay, Vùng đã giáo dục, phổ biến Luật cho cán bộ, chiến sỹ được 12 đợt, với hơn 7.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát Biển Việt Nam trong toàn đơn vị với 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuyển chọn 34 tác phẩm tham gia dự thi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.

Thanh Điểu
#