Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

- Thứ Sáu, 17/03/2023, 16:27 - Chia sẻ

Sáng 17.3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và sơ kết hơn 1 năm thực hiện Đề án 1371.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị.

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật -0
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thúy

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Trung ương, Nguyễn Thanh Tịnh; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027 (Đề án 1371). Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng công tác PBGDPL phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần lãnh đạo, chỉ đạo; mọi kế hoạch PBGDPL phải thông qua cấp ủy, người chỉ huy. Song song với đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và công tác viên pháp luật; chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL trong quân đội.


Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật -0
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Nguyễn Thúy

Để triển khai có hiệu quả đề án, Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua…Chủ động tích cực trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm khoa học, khả thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Bộ Quốc phòng:
Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật -0
Các đại biểu tham dự xem báo cáo công tác PBGDPL qua các thước phim - Ảnh: Nguyễn Thúy

Triển khai thực hiện Luật PBGDPL 10 năm qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều thông tư, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác PBGDPL hiệu quả, thiết thực, đạt kết quả tốt. Theo đó, bảo đảm tính nề nếp, chế độ, quy định công tác PBGDPL trong quân đội được tiến hành khoa học, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hoá hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc điểm tâm lý của cán bộ, chiến sĩ; gắn công tác PBGDPL với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua; kết hợp với sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị, quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí quân đội; xây dựng “Tủ sách pháp luật”; sân khấu hoá, lồng ghép với biểu diễn văn nghệ…

Ngoài ra, mô hình “câu lạc bộ pháp luật”, “tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” được triển khai ở nhiều đơn vị, đạt kết quả tốt; việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, phong trào “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”… được tiến hành thường xuyên, phát huy tác dụng ở nhiều đơn vị trong quân đội.

Thông qua PBGDPL, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ luôn ổn định, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến tiến bộ căn bản; số vụ việc, số quân nhân vi phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng:
Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật -0
 Các đơn vị dự hội nghị qua đầu cầu trực tuyến - Ảnh: Nguyễn Thúy

Đối với triển khai thực hiện Đề án 1371, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 1371 đề ra, xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật -0
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thúy

Các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, khai thác, đánh bắt thuỷ, hải sản trái phép, tình trạng di cư, di dân tự do và khiếu nại vượt cấp ở nhiều địa phương giảm; ý thức quốc gia, quốc giới, chấp hành các quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, kiềm chế tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, thời gian tới cần  triển khai tuyên truyền toàn diện đồng bộ ở các cấp, hình thức đa dạng, phong phú xuất hiện nhiều hình thức; kết hợp hình ảnh, lồng ghép nhiều mô hình, phong trào đã phát huy tác dụng, công tác phối hợp định kỳ, triển khai có hiệu quả; công tác được triển khai nghiêm túc ; phòng ngừa hạn chế, khuyết điểm; nâng cao ý thức pháp luật nhà nước, kỷ luật.

Bộ Quốc phòng:
Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật -0
 Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể - Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Dự án 1371.

Nguyễn Thuý
#