Hỏi - Đáp về đăng ký, thống kê hộ tịch

Đăng ký khai tử cho người chết đã lâu như thế nào?

- Thứ Bảy, 24/12/2022, 06:51 - Chia sẻ

Hỏi: UBND phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng nhận được yêu cầu đăng ký khai tử cho ông N.H.T chết từ năm 1984 nhưng chưa được đăng ký khai tử. Hiện tại, con trai của ông T muốn đăng ký khai tử cho cha nhưng chỉ cung cấp được gia phả dòng họ, ảnh bia, mộ của người chết, không cung cấp được giấy tờ nào khác. Theo con trai của ông T trình bày, lúc đó gia đình ông mới chuyển từ phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn về địa phương không lâu, thời gian ông T chết cũng đã quá lâu nên không có ai nhớ rõ để làm chứng về sự kiện chết của ông T. Cơ quan đăng ký hộ tịch có tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký khai tử hay không?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 04/2020/TT-BTP đã quy định cụ thể việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử.

Theo đó, đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết (ví dụ: hồ sơ, lý lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận, Biên bản xác minh tai nạn, Giấy chứng nhận mai táng, Hợp đồng hỏa táng, văn bản xác nhận của chính quyền, công an địa phương…), các giấy tờ, tài liệu này cần được cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin đúng sự thật.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ như: gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin liên quan đến người chết, sự kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh, khẳng định được tính xác thực, có lập Biên bản xác minh thì có thể vận dụng coi là căn cứ để thực hiện đăng ký khai tử. 

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch không xác minh được tính xác thực của những thông tin nêu trên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người thân thích của người chết trong các quan hệ dân sự liên quan thì UBND phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (nơi cư trú cuối cùng của người chết) hướng dẫn con trai của ông T hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai tử, sau đó vận dụng quy định pháp luật thực hiện đăng ký khai tử cho ông T và văn bản cam đoan về các thông tin liên quan đến người chết, sự kiện chết được dùng làm căn cứ để thực hiện đăng ký khai tử.

(Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tư pháp, UNFPA và Vital Strategies)