Hỏi - Đáp về đăng ký, thống kê hộ tịch

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha - con

- Thứ Ba, 06/12/2022, 06:35 - Chia sẻ

Hỏi: Anh Phan Văn N đã đăng ký kết hôn với chị Phùng Thị Ng. Trong thời gian quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại với chị Ng, anh N có quan hệ chung sống như vợ chồng với chị D và có con chung với nhau. Sau khi sinh con, chị D và anh N đến UBND xã xin đăng ký khai sinh cho con (cháu H). Trong hồ sơ đăng ký khai sinh có Giấy chứng sinh và văn bản thừa nhận cháu H là con chung của anh N và chị D. Chị D và anh N mong muốn được ghi tên của cha đứa trẻ (anh N) trong Giấy khai sinh của con vì cho rằng đã có văn bản thừa nhận con chung của hai người.

Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch có giải quyết theo yêu cầu của chị D, anh N hay không?

Trả lời:

Theo dữ liệu tình huống đưa ra, trường hợp của chị D, anh N thuộc trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và có con khi chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Pháp luật hộ tịch có nhiều quy định mang tính linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ kết hợp với việc đăng ký nhận cha - con nhằm bảo đảm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ, đồng thời thông tin về người cha được thể hiện ngay trong Giấy khai sinh của con. Một số quy định còn mang tính “mềm dẻo” trong các trường hợp cha, mẹ có văn bản thừa nhận con chung, trước thời điểm đăng ký kết hôn thì thông tin về người cha sẽ được ghi ngay vào Giấy khai sinh của con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha - con.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 16, Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: “Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha - con”.

Việc ghi thông tin về người cha vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con, chỉ cần vợ, chồng có văn bản thừa nhận là con chung chỉ áp dụng đối với trường hợp cha, mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn trước khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Nếu cha, mẹ trẻ chưa đăng ký kết hôn thì không được áp dụng quy định này.

Trường hợp này, anh N đang trong quan hệ hôn nhân với người khác, vì vậy, anh N và chị D không thể đăng ký kết hôn. Do đó, nếu muốn ghi tên người cha trong giấy khai sinh của cháu H thì cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hợp nhận cha - con theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 04/2020/TT-BTP. Trình tự, thủ tục giải quyết việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha - mẹ - con được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 16 và Điều 25, Luật Hộ tịch.

(Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tư pháp,

UNFPA và Vital Strategies)