Đắk Lắk: Vi phạm Luật Đất đai, một doanh nghiệp bị thu hồi hơn 113ha đất

- Thứ Bảy, 30/03/2024, 09:20 - Chia sẻ

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dũng Hoài bị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi 113,4ha đất tại huyện Krông Búk do đã vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Đắk Lắk: Vi phạm Luật Đất đai, một doanh nghiệp bị thu hồi hơn 113ha đất -0
UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi hơn 113ha đất của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dũng Hoài. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc thu hồi 113,4ha, trong đó diện tích có rừng 18,16ha (tại tiểu khu 362A, xã Cư Pơng, nay là xã Ea Sin, huyện Krông Búk). Khu đất trên thuộc Dự án trồng rừng nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dũng Hoài (hiện nay là Công ty TNHH MTV Thương mại Dũng Hoài). UBND tỉnh giao 113,4ha đất nêu trên cho UBND huyện Krông Búk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 680004 được UBND tỉnh cấp ngày 21.12.2006 cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dũng Hoài (Công ty Dũng Hoài) do doanh nghiệp này vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thu hồi đất, đồng thời với thu hồi rừng trên thực địa.

Văn phòng Đăng ký đất đai thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Krông Búk, các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm, các vấn đề khác có liên quan đối với Công ty Dũng Hoài khi để xảy ra tình trạng giảm trữ lượng rừng (nếu có) tại khu vực dự án theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty Dũng Hoài (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và thực hiện việc truy thu đối với Công ty Dũng Hoài (nếu có) theo quy định.

Giao UBND huyện Krông Búk phối hợp với Sở TN-MT, Sở NN-PTNT thực hiện thu hồi đất đồng thời với thu hồi rừng trên thực địa; quản lý chặt chẽ diện tích đất, rừng được giao nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đất, rừng tại khu vực, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, rừng, phá rừng trái phép; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai tại dự án của Công ty Dũng Hoài…

Công ty Dũng Hoài có trách nhiệm tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất thu hồi và hoàn thành việc tháo dỡ, di dời tài sản của Công ty (nếu có) ra khỏi phạm vi ranh giới khu đất thu hồi nêu trên trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi đất, thu hồi rừng của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành.

Quang Phương
#