Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

- Thứ Tư, 15/11/2023, 21:14 - Chia sẻ

Bộ Trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14.11 quy định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành  -0
Ảnh minh họa (Nguồn:ITN)

Bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau đây: Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT ngày 27.6.2008 về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế; Quyết định số 379/2002/QĐ-BYT ngày 8.2.2002 về việc ban hành quy chế về thống kê y tế; Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14.8.2014 quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15.7.2015 quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12.10.2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Bãi bỏ một phần 5 văn bản quy phạm pháp luật Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Cụ thể, Điều 8, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 1.8.2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; Khoản 5, Mục II, Mục III, Mục IV và Mục V Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16.12.2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam; Nội dung liên quan đến nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29.12.2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21.12.2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 1.8.2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16.12.2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam; Điểm b, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12.10.2015 quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y.

Thông tư số 20/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2024.

Nguyễn Ngân
#