Phân quyền xử lý vi phạm của Cảnh sát giao thông trên các tuyến đường 

Xem với cỡ chữ
Theo Thông tư 65 của Bộ Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT) cấp Cục được tuần tra mọi tuyến đường, cảnh sát cấp tỉnh làm nhiệm vụ trên cao tốc chạy qua phạm vi một tỉnh.
Infigraphic

Phân quyền xử lý vi phạm của CSGT trên các tuyến đường

 

Đức Hiệp