BHXH TP Hồ Chí Minh

BHXH tự nguyện tăng vượt bậc 

Xem với cỡ chữ
Để hoàn thành mục tiêu, năm 2021 tiếp tục tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, sẽ tập trung khai thác phát triển các nhóm đối tượng tiềm năng để tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng vượt bậc

Theo báo cáo của BHXH TP Hồ Chí Minh, năm 2020, BHXH thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, các chỉ tiêu về thu, nợ, phát triển đối tượng đạt được mục tiêu đề ra và hoàn thành kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 32.784 người (tăng 139%), BHYT tăng 354.486 người (tăng 4,7%) và số tiền thu BHXH, BHYT là 68.693 tỷ đồng, vượt 0,47% so kế hoạch. Việc kiểm soát và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo đảm kết dư so với dự toán được giao.

Nhiều mô hình, cách làm mới được các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện triển khai để thực hiện có hiệu quả các công việc như phối hợp với các tổ chức đoàn thể, phường xã, Tổ dân phố tổ chức truyền truyền, tư vấn nhóm về BHXH tự nguyện, BHYT tại các hộ gia đình, cụm dân cư trong thời gian dịch bệnh Covid-19; phối hợp với các ngành đôn đốc thu hồi nợ đọng, xử lý các trường hợp phát sinh như tính thời gian công tác, thâm niên nghề, mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.

Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh thông tin kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến thông tin kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

BHXH thành phố cũng đã xây dựng và thực hiện thêm các chuyên đề giám định riêng để kịp thời phát hiện việc thanh toán một số chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa đúng quy định, ngày điều trị bình quân một số bệnh cao bất thường, tình trạng sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật không đúng chỉ định; lạm dụng đi khám chữa bệnh BHYT nhiều lần trong ngày… nhằm tăng cường công tác quản lý và ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Đại diện BHXH thành phố cũng cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thông qua việc triển khai khảo sát sự hài lòng đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Các hoạt động chi trả chế độ BHXH, BHYT được đổi mới theo phương thức chi qua tài khoản, nhằm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; hiệu quả thu hồi nợ sau công tác thanh kiểm tra đạt trên 50%, góp phần tác động tích cực trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT và ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Phấn đấu tăng 10% số người tham gia BHXH bắt buộc

Tại Hội nghị Triển khai công tác phối hợp báo chí, thực hiện kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 diễn ra ngày 21.1, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, năm 2021, BHXH thành phố quyết tâm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Phấn đấu cuối năm 2021, số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.612.965 người, tăng 10%; BHXH tự nguyện 75.000 người, tăng 15,38%; BHYT là 8.355.937 người, tăng 8,48% so với năm 2020. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 77.209 tỷ đồng, tăng 11,57% so với năm 2020 và tỷ lệ nợ giảm dưới 1,4% so với số phải thu. Kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm cân đối được dự toán năm 2021.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, BHXH thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2021. Tập trung khai thác phát triển các nhóm đối tượng tiềm năng; khai thác đối tượng thông qua dữ liệu ngành Thuế, dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu giáo viên mầm non để tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định. Phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tăng cường công tác truyền thông về BHXH, BHYT; có các giải pháp vận động người dân tham gia BHXH, BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng; đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nhóm đối tượng BHXH tự nguyện. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện rà soát, xác minh để tập trung khai thác số lao động tại các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ từ dữ liệu của ngành Thuế để không ngừng mở rộng độ bao phủ;

Giám đốc Phan Văn Mến cũng cho hay, thực hiện tốt công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết hồ sơ kịp thời, chính xác đúng đối tượng, đúng quy định bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt, cấp mã số BHXH, hiệu chỉnh thông tin người tham gia để kịp thời phát hiện sai sót và ngăn ngừa tiêu cực, nhất là trường hợp bổ sung chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, các trường hợp bổ sung thời gian công tác trước 1.1.1995 để tính hưởng chế độ hưu trí.

BHXH thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hình thức truyền thông hiện đại, đa phương tiện trên các ứng dụng internet, sản xuất các clip, video, tiểu phẩm, phim ngắn, các chương trình, gameshow truyền hình thực tế. Mặt khác, triển khai các giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH…

Vân Phi