Bắc Giang: Phấn đấu năm 2025, thuộc nhóm 15 địa phương đứng đầu cả nước về quy mô GRDP 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự họp báo có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Xuân Bình; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Cơ bản hoàn tất, bảo đảm chất lượng, tiến độ

Thông tin tại buổi họp báo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 8.9.2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 28.11.2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025…

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Đến ngày 15.8 vừa qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, Đại hội đại biểu là 162, đại hội toàn thể đảng viên là 496. Về đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, đến hết ngày 20.8, có 15/15 đảng bộ tổ chức thành công đại hội. Đánh giá chung cho thấy, công tác nhân sự nhìn chung được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm số dư 10 - 15% theo quy định. Việc chuẩn bị văn kiện, tài liệu đại hội được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Các đảng bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai xong 5 bước trong quy trình nhân sự. Trong đó, thực hiện quy trình đối với các đại biểu tái cử trước. Quy trình nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn. Các đồng chí tái cử và lần đầu tham gia bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Tổng số giới thiệu 57 đại biểu dự kiến tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; 17 đại biểu dự kiến tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Xuân Bình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong 3 ngày (13-15.10). Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng – an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà chia sẻ một số nội dung chính tại buổi họp báo
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà chia sẻ một số nội dung chính tại buổi họp báo

Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ, tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các bộ, ban, ngành trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các văn kiện. Dự thảo Báo cáo chính trị qua nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa, bảo đảm cô đọng, chặt chẽ, súc tích, là kết quả của quá trình chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học, phát huy được dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo Bộ Chính trị về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được Bộ Chính trị đánh giá cao. Đến nay, công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy trình, quy định.

Khẳng định vị thế, hình ảnh của tỉnh ở tầm cao mới

Tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Đỗ Đức Hà cũng đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, nhiệm kỳ 2020 -2025, Bắc Giang đặt ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị… Phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới.

Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi một số nội dung quan tâm tại buổi họp báo
Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi một số nội dung quan tâm tại buổi họp báo

Trao đổi tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã dành nhiều sự quan tâm đến những kết quả đạt được cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra trên các lĩnh vực về: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, những giải pháp đột phá của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề ra trong báo cáo chính trị, điểm nhấn, nổi bật của Đại hội lần nay so với các lần trước. Bên cạnh đó, là các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, tác nghiệp tại Đại hội... Các câu hỏi đã được đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh giải đáp, làm rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận buổi họp báo
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu kết luận buổi họp báo

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của Bắc Giang thời gian qua. Đồng thời, trực tiếp giải đáp một số nội dung quan trọng được báo chí quan tâm liên quan đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX. Đặc biệt, là chú trọng thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đậm nét đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài tỉnh về kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, thiết thực góp phần vào thành công của đại hội và sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

MẠNH TUÂN