BHXH tỉnh Thanh Hóa

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, vừa tăng sự tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, vừa tăng sự quan tâm của người dân đối với chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó, Thanh Hóa nằm trong nhóm địa phương có số thu và số người tham gia tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2021.
Thanh Hóa là một trong số ít địa phương vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng
Thanh Hóa là một trong số ít địa phương vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng
Nguồn: ITN

Con số tăng trưởng ấn tượng

Để có được kết quả hiện tại, Trưởng phòng Quản lý Thu, BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Tuấn cho biết, giải pháp hiệu quả nhất được BHXH tỉnh phát huy cao độ trong thời gian qua là giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân. Cụ thể, cán bộ chuyên quản thu và phát triển đối tượng được giao bám sát từng đơn vị, địa bàn quản lý, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia BHXH, BHYT. Chính vì vậy, một số BHXH huyện có tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt và vượt kế hoạch được giao, như Như Thanh (107,7%), Yên Định (103,6%), Hà Trung (102,2%), Thường Xuân (102,1%),…

“Xác định vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, BHXH huyện đã tham mưu kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về công tác này. Chính vì vậy, mức độ tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động được nâng lên rõ rệt” - Phó Giám đốc BHXH huyện Hà Trung Phạm Thế Hải chia sẻ kinh nghiệm thực hiện của đơn vị.

Cùng với đó, một số mô hình tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch cũng được các đơn vị vận dụng linh hoạt trong công cuộc phát triển BHXH tự nguyện. Đơn cử như BHXH huyện Thường Xuân đã phối hợp với đại lý bưu điện thí điểm chuyển đổi hình thức tuyên truyền, vận động từ tổ chức “hội nghị” sang “thăm hộ gia đình, tuyên truyền nhóm nhỏ”. Theo đó, nhân viên bưu điện sẽ lựa chọn các hộ gia đình tiềm năng, tổ chức các nhóm tuyên truyền đến từng nhà, gặp từng người để vận động tham gia. Thông qua việc “thăm hộ gia đình”, BHXH huyện đã phát hiện một số nhóm lao động tiềm năng như làm tóc giả, bóc vỏ quế thủ công, đan lát theo đơn hàng..., từ đó, cùng với bưu điện huyện xây dựng kế hoạch tiếp cận vận động (dự kiến đợt 1 sẽ tiếp cận khoảng 40 gia đình theo nhóm ngành nghề tại 7 xã).

Tăng cường thanh tra để kịp thời và xử lý vi phạm
Tăng cường thanh tra để kịp thời xử lý vi phạm
Nguồn: ITN

Số lượng tham gia BHXH, BHYT tháng 7 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tăng 19.786 người (0,61%) so với tháng 6, tăng 22.591 người (0,69%) so với tháng 12.2020. Trong đó, về BHXH bắt buộc tăng thêm 3.248 người, đưa nhóm đối tượng này lên 371.804 người (đạt 99,25% kế hoạch); về BHXH tự nguyện tăng thêm 1.709 người (2,60%), đưa nhóm này lên 67.471 người tham gia (đạt 76,60% kế hoạch); BHYT tăng thêm 18.077 người, đưa nhóm này tăng lên 3.215.352 người (98,59% kế hoạch).

Cương quyết xử lý nghiêm vi phạm

Mặc dù BHXH tỉnh Thanh Hóa đang thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ thu cao so với kế hoạch được giao, với số thu lũy kế đến hết tháng 7 là trên 5.255 tỷ đồng (đạt 56,11% kế hoạch), song, vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT vẫn là bài toán nan giải. Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh có gần 3.700 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT với tổng số 559,97 tỷ đồng.

“Có những doanh nghiệp khó khăn thật sự nhưng cũng không ít doanh nghiệp cố tình chây ỳ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động”- Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết thêm.

Nhằm nỗ lực giảm nợ BHXH, BHYT, một mặt BHXH tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm vi phạm; một mặt tiếp tục gửi công văn đôn đốc, đề nghị các doanh nghiệp thanh toán tiền nợ BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, BHXH Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình nợ đọng; tham mưu giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này. Theo đó, đầu tháng 7, UBND tỉnh đã ban hành công văn chấn chỉnh việc chậm trích nộp BHXH, BHYT; giao trách nhiệm trực tiếp cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết tình trạng này; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp phải có cam kết trả nợ theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh, lực lượng lao động tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và cương quyết xử lý nghiêm vi phạm. Ngoài ra, giao BHXH tỉnh định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình nợ BHXH, BHYT; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời...

Những tháng cuối năm 2021, dự báo công tác thu và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Thanh Hóa không tránh khỏi những khó khăn chung. Song, với những giải pháp tích cực, đồng bộ và phát huy cao nhất chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn hành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hoàng Yến