Phấn đấu đến năm 2030, kinh tế thủy sản đóng góp 30% GDP khối nông - lâm - ngư nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Sáng 26.10, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, giai đoạn 2016 - 2020 cả nước đã đầu tư hoàn thành đối với 148 dự án gồm cảng cá, khu neo đậu, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống thủy sản, tăng cường năng lực quản lý ngành thủy sản trong lĩnh vực khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long và quan trắc cảnh báo môi trường phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc. Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 6,16%; tổng sản lượng thủy sản đến năm 2019 đạt 8,15 triệu tấn; dự kiến năm 2020 đạt 8,2 triệu tấn, vượt chỉ tiêu Chương trình đề ra (đạt từ 6,5 đến 7 triệu tấn).

Quang cảnh Hội nghị

Giai đoạn tới, ngành thủy sản đặt mục tiêu là một trong những ngành trọng điểm phát triển về kinh tế kết hợp an ninh, quốc phòng trong thời gian tới được bền vững, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2030 kinh tế thủy sản đóng góp 30% GDP khối nông - lâm - ngư nghiệp. Để thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chiến lược Phát triển ngành thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng cục Thủy sản đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm phát triển ngành thủy sản, đảm bảo mức đầu tư từ ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm sau tối thiểu gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chú trọng quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản làm căn cứ triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng ngành thủy sản. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực thủy sản cũng như các hướng dẫn để kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào ngành thủy sản. Triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng ngành thủy sản tại địa phương phù hợp mục tiêu, định hướng và đáp ứng đủ quy mô, công suất tại các quy hoạch ngành thủy sản.

Vũ Châu