Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021 

Xem với cỡ chữ

Ngày 7.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy về Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025 đã làm việc với Huyện ủy Chương Mỹ. Nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng NTM trên địa bàn.

	Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn Công tác, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn đạt hơn 4.011 tỷ đồng. Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, huyện đã có 30/30 xã đạt chuẩn NTM. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh. Huyện đã phê duyệt chuyển đổi 355,8ha sang các loại hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao; hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Về thực hiện tiêu chí xây dựng huyện NTM, huyện đã đạt 95/100 điểm; đạt 6/9 tiêu chí; 3/9 tiêu chí cơ bản đạt. Bên cạnh đó, trên địa bàn đã có 59 sản phẩm OCOP được thành phố phân hạng. Thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,24% năm 2015 xuống còn 0,64% năm 2020… Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn thấp hơn bình quân chung của thành phố...

Huyện kiến nghị thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, có cơ chế đặc thù hỗ trợ đối với các xã đăng ký đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chấp thuận chủ trương, triển khai lập chỉ giới đường đỏ, thiết kế đô thị hai bên đường để đầu tư một số tuyến đường giao thông quan trọng; khẩn trương triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt là các dự án: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp và chỉnh trang Quốc lộ 6 từ Ba La đi Xuân Mai; xây dựng tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai; dự án đường Tố Hữu kéo dài…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng NTM huyện đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2021, Chương Mỹ phải về đích NTM. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện cần tập trung cao độ, hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt; rà soát, tính toán, bám sát nội hàm, các tiêu chí của Chương trình 04, nhất là tỷ lệ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 70%; tập trung tái cơ cấu kinh tế nông thôn... 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý: Giai đoạn 2020 - 2025, huyện cần tập trung thực hiện và hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại một số xã; hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 và một số dự án giao thông trọng điểm; hoàn thành mở rộng Cụm công nghiệp Phú Nghĩa và hoàn thành giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đông Phú Yên để trở thành động lực phát triển cho huyện…

HUYỀN LOAN