Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII 

Xem với cỡ chữ
Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo số 01 – TB/TU về việc phân công ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo nội dung Thông báo, ngày 26/10/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất phân công ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phụ trách chung toàn Đảng bộ; giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trrực HĐND TP; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP. Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT TP. Đồng chí Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP. Đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.