Phân công bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-HĐND về việc phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phụ trách chung hoạt động của HĐND, điều hành công việc của Thường trực HĐND thành phố; chủ trì thực hiện, theo dõi thực hiện một số lĩnh vực trong thẩm quyền...

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; thay mặt Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo, điều hành, điều hòa các hoạt động của HĐND thành phố khi Chủ tịch HĐND thành phố vắng mặt và được ủy nhiệm; đồng thời phụ trách một số lĩnh vực theo phân công…

Đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tham gia chủ tọa các kỳ họp của HĐND thành phố; giúp Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo, theo dõi chung hoạt động của các tổ đại biểu HĐND thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã; đồng thời phụ trách một số lĩnh vực theo phân công.

Cũng theo quyết định, Thường trực HĐND thành phố đã phân công các Ủy viên Thường trực HĐND thành phố gồm các đồng chí: Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị; Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế phụ trách, thực hiện các lĩnh vực theo chức năng, quy định…

P.Long