Phải tính đến việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá