Petrovietnam về đích sớm các chỉ tiêu kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đạt rất cao so với kế hoạch; nhiều chỉ tiêu sản xuất quan trọng về đích sớm từ 14 - 42 ngày. Đó là nội dung trong tham luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty.
Petrovietnam về đích sớm các chỉ tiêu kinh tế

Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, sản lượng khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn theo kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với năm 2020. Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm (1,6 triệu tấn) trước 14 ngày; năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6,0% so với năm 2020. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã cung ứng kịp thời, đầy đủ khí tự nhiên và điện cho thị trường năng lượng.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn hoàn thành trước 3 tháng, đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam đã dẫn đầu 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trong năm 2021.

Về công tác đầu tư và xử lý tồn tại yếu kém, Petrovietnam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2021. Theo đó, 4 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách các dự án khó khăn, yếu kém. Dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đã vận hành 100% các dây chuyền sản xuất sợi, đạt sản lượng 10.700 tấn, doanh thu vượt 49%; dự Nhà máy đóng tàu DQS đã có những đơn hàng ổn định, doanh thu vượt 4%. Đặc biệt, Tập đoàn đã thúc đẩy tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ngày 23.2.2022 dự kiến sẽ đốt lửa bằng dầu lần đầu Tổ máy số 1, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong năm 2022.

Năm 2021, Petrovietnam đã đạt những thành tựu ấn tượng trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và là doanh nghiệp duy nhất trong cả nước có 6 công trình được đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ. Song song với sản xuất kinh doanh, Petrovietnam thường xuyên chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động tốt hơn so với những năm trước. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội khác hơn 1.000 tỷ đồng.

Để đạt được những thành quả trên, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho biết, Tập đoàn đã đưa công tác quản trị chuyển biến theo hướng hiện đại, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực mang tính tích hợp cao với mục tiêu bảo đảm hệ thống vận hành một cách đồng bộ, toàn diện từ khâu hoạch định chiến lược, mô hình tổ chức, hệ thống tài chính đến quản trị nhân sự, nguồn lực, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường hướng tới phát triển bền vững trong toàn Tập đoàn.

Đồng thời, Tập đoàn đã chủ động dự báo và thích ứng linh hoạt để sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả; tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt; thực hiện thành công mục tiêu "Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng".

Bước sang năm 2022, kế thừa những thành quả đạt được trong năm 2021, Petrovietnam quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Đảng và Nhà nước giao và xác định mục tiêu, phương châm điều hành là “Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững”.

Minh Nhật