Ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII 

Xem với cỡ chữ
Sáng ​4.7, tại TP Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026​ đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh.
Các đại biểu làm lễ chào cờ
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Nguyễn Xuân Sơn…; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII.

Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp

Tiền đề tích cực để HĐND đổi mới, phát triển

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả kinh nghiệm khóa trước, HĐND tỉnh Khóa XVII có nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng nguyện vọng, củng cố niềm tin và tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Thành công và những bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh Khóa XVII là tiền đề tích cực để HĐND tỉnh Khóa XVIII đổi mới, phát triển.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng đặt ra nhiều khó khăn thách, thách thức, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho HĐND tỉnh Khóa XVIII là rất to lớn, trách nhiệm rất nặng nề, đòi hỏi HĐND tỉnh phải kịp thời, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm hành động... Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự thành công của Kỳ họp thứ Nhất, mở đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý trình bày Báo cáo kết quả bầu cử
Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý trình bày Báo cáo kết quả bầu cử

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử HĐND. Bên cạnh đó, HĐND cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2021 Khóa XVIII; xem xét và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu 

Các chức danh được kiện toàn với sự thống nhất tuyệt đối

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban và các Phó Trưởng ban các Ban thuộc HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu các chức vụ HĐND tỉnh: Với 100% số phiếu tán thành, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Lãnh đạo HĐND tỉnh Khóa XVII tặng hoa chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII
Lãnh đạo HĐND tỉnh Khóa XVII tặng hoa chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nguyễn Như Khôi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII... Ông Phạm Thành Chung được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Cao Tiến Trung được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Chu Đức Thái được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh; bà Lô Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, mỗi ban có 7 Ủy viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu các chức vụ UBND tỉnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu dự họp. Các ông: Lê Ngọc Hoa, Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Bùi Đình Long tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 22 Ủy viên UBND tỉnh và 32 Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Diệp Anh