Ông Tạ Văn Long được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XIX 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay 4.7, tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất thông qua nhân sự giới thiệu ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX. Sau đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Tạ Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX. Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Tạ Văn Long
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Tạ Văn Long

Thay mặt HĐND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch HĐND Tạ Văn Long đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX đối với ông Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVIII và bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII.

	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu khai mạc kỳ họp
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái Vũ Quỳnh Khánh phát biểu khai mạc kỳ họp

Thống nhất với nhân sự được giới thiệu ứng cử, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Vũ Quỳnh Khánh và bà Hoàng Thị Thanh Bình giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX. Đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Ông Tạ Văn Long
+ Sinh ngày 27.5.1966.

+ Quê quán: Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Ngày vào Đảng: 15.3.1993.

+ Trình độ văn hóa: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Đại học Luật.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Quỳnh Khánh
+ Sinh ngày 03.01.1969

+ Quê quán: Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

+ Ngày vào Đảng: 26.06.1995.

+ Trình độ văn hóa: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

​​​​​​+ Sinh ngày: 16.04.1973.
+ Quê quán: Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

+ Ngày vào Đảng: 02.08.1997.

+ Trình độ văn hóa: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Kinh tế - Chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế - Chính trị.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

TRỌNG HIẾU