Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An 

Xem với cỡ chữ
Ngày 11.11.2020, HĐND tỉnh Long An đã tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng từ các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Cang và Mai Văn Nhiều

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út (thứ hai từ phải qua) 

Phát biểu bế mạc và nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được xác định đây vừa là vinh dự rất lớn, vừa là trách nhiệm rất nặng nề, hứa nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, toàn tâm, toàn ý phục vụ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước HĐND, trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà; tiếp tục phát huy thành quả, học tập kinh nghiệm từ các vị lãnh đạo tiền nhiệm. Cùng tập thể Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đoàn kết, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động của HĐND tỉnh; lĩnh hội, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu mạnh, luôn xứng đáng với vị trí, vai trò của là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Tin, ảnh: CÔNG THÀNH