Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thăng Long được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã 

Xem với cỡ chữ
Lãnh đạo tỉnh và thị xã chúc mừng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thị xã vừa được bầu

HĐND thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức họp bất thường miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã đối với ông Nguyễn Văn Hải do nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Đinh Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND đối với ông Lê Văn Bình, miễn nhiệm các Trưởng Ban HĐND và các Uỷ viên UBND do được sắp xếp công tác khác sau Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh Khóa VII.

Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Khóa VI; bầu ông Nguyễn Huy Hùng, nguyên Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Khóa VI. Cũng tại kỳ họp này, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã bầu ông Nguyễn Quang Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND; bầu ông Tôn Quang Ngọc – Thị uỷ viên, Uỷ viên UBND, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng thời bầu 2 Uỷ viên UBND thị xã phụ trách Quân sự và Quản lý đô thị.

Tin, ảnh: Bình Nguyên