Quảng Trị

Ông Nguyễn Đăng Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ

Ngày 18.6, tại TP. Đông Hà, HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ và thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình, bảo đảm thực sự dân chủ, khách quan, đúng quy trình và quy định. Vì đây là những quyết định rất quan trọng, là tiền đề, mang tính quyết định xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Kỳ vọng HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025, nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban và các Phó Trưởng ban các Ban thuộc HĐND tỉnh. Kết quả, với 50/50 số phiếu tán thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII Nguyễn Đăng Quang đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VIII. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII Lê Quang Chiến và Nguyễn Trần Huy tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Hồ Thị Thu Hằng được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Bà Ly Kiều Vân giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Ánh giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam, Lê Đức Tiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh và 15 Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin và ảnh Diệp Anh