Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ 

Xem với cỡ chữ
Ngày 25.9, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Thành phố Cần Thơ Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã bầu Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư, Phó bí thư thành ủy, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa mới, hai Phó bí thư là Phạm Văn Hiểu và Trần Việt Trường.

Tân Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh  

Phát biểu tại Đại hội, Tân Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh khẳng định, với niềm vinh dự và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, "Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục kế thừa những thành tựu đạt được của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, giữ vững đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị thành phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; thường xuyên nâng cao năng lực công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thể hiện sự gương mẫu, chuẩn mực trong công tác và sinh hoạt, tận tuỵ phục vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố, các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tin và ảnh: Vũ Châu