Vĩnh Long

Ông Bùi Văn Nghiêm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ

Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Văn phòng Chính phủ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 31.5, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (họp bất thường), HĐND tỉnh Khóa IX. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 nghị quyết chuyên đề về: Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn; điều chỉnh, bổ sung việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh; thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân, TP Vĩnh Long; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông phát triển hạ tầng du lịch 4 xã cù lao huyện Long Hồ; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, giai đoạn 2019 - 2020; sửa đổi, bổ sung việc quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019; quyết định giao biên chế hội, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh. Kết quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, Khóa IX với tổng số 47/48 phiếu bầu, đạt 97,91% tổng số đại biểu tham dự.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm khẳng định sẽ cùng Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu xây dựng tập thể HĐND đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, khẳng định vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân.

HỮU TÀI