Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Sáng 21.7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Khóa XIV, tiếp tục tái đắc cử vào các vị trí này.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tại Phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Kết quả kiểm phiếu, có 478/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành với việc thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (chiếm 95,79%).

Tiểu sử tóm tắt của

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

- Họ và tên: BÙI VĂN CƯỜNG

- Ngày sinh: 18.6.1965 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

- Ngày vào Đảng: 14.6.1992 Ngày chính thức: 14.6.1993

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điều khiển tàu biển, Thạc sỹ Kỹ thuật An toàn Hàng hải.

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ Kỹ thuật khoa học Hàng hải.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh; Pháp B.

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (2007); Huân chương Lao động hạng Nhì (2015), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2017), Chiến sỹ thi đua toàn quốc (2019) và nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương.

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XI

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01.1990 - 10.1997: Giảng viên trường Đại học Hàng hải; Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn trường; Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy trường Đại học Hàng hải; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Giám đốc Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm trường Đại học Hàng hải.
10.1997 - 02.1999: Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Hải Phòng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan; Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng.

02.1999 - 02.2003: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa VII; Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Sinh viên Việt Nam.

02.2003 - 10.2006: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa VIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Khóa IV, khóa V, kiêm nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn.

10.2006 - 4.2008: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa VIII; Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia: Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

4.2008 - 9.2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII, Khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

9.2011 - 6.2012: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

6.2012 - 4.2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, Khóa IV; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

4.2016 - 7.2019: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI, Khóa XII; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới Khóa XVII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII.

7.2019 - 10.2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Khóa XVI; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV. Ủy viên Đảng ủy Quân khu V Khóa IX, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Khóa XI, XII.

Từ 10.2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Khóa XVII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV; Ủy viên Đảng ủy Quân khu V khóa X, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Khóa XII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

6.4.2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7.4.2021: Quốc hội Khóa XIV bầu ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

PV