Nỗ lực nâng cao chất lượng điện 

Xem với cỡ chữ
Tại buổi làm việc mới đây giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Công ty Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) về tình hình sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đơn vị xác định rõ trách nhiệm chủ chốt trong việc bảo đảm cung cấp điện; chủ động tham mưu cho EVN đầu tư xây dựng các dự án lưới điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đẩy mạnh đầu tư phát triển lưới điện

Theo đại diện PC Hải Phòng, để bảo đảm cung ứng điện năng ổn định, an toàn cho khách hàng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, giai đoạn 2015 - 2020, PC Hải Phòng đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt, dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá mức độ tăng trưởng điện năng hàng năm, Công ty đã chỉ đạo Điện lực các quận, huyện có kế hoạch đầu tư, xây dựng bổ sung các công trình đường dây và trạm biến áp mới. 

Đến nay, nguồn điện 110kV cung cấp cho khu vực TP. Hải Phòng đã tương đối linh hoạt và hầu hết đường dây 110kV đều là mạch kép, linh hoạt trong vận hành. Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của Hải Phòng đạt 6.403,42 triệu kWh tăng 3,6% so với năm 2019. Trong 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của thành phố tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên với việc mở rộng, phát triển tổng cộng 38 khu, cụm công nghiệp vào năm 2025 để đón đầu làn sóng đầu tư FDI, đòi hỏi tiếp tục đầu tư phát triển lưới điện. Chính vì vậy, giai đoạn tới, cần tăng cường năng lực cung cấp điện cho thành phố và PC Hải Phòng dự kiến sẽ triển khai 72 dự án với tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng.

Mặt khác, để bảo đảm công tác cấp điện luôn được an toàn, liên tục và ổn định, công ty đã thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, nhằm ngăn chặn các sự cố về điện có thể xảy ra; hạn chế tối đa việc cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline… Nhờ vậy, các chỉ tiêu kinh doanh như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, giá bán điện bình quân, doanh thu và độ tin cậy cung cấp điện của đơn vị đều hoàn thành vượt định mức.

Tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn công ty đã tăng từ 4,18 tỷ kWh trong năm 2016 lên hơn 6,4 tỷ kWh trong năm 2020; tổn thất điện năng trong giai đoạn này đã giảm từ 4,25% xuống còn 2,91%; giá bán điện bình quân tăng từ 1.607,13 đồng/kWh lên 1.751,89 đồng/kWh; chỉ số tiếp cận điện năng giảm từ 8,7 ngày xuống còn dưới 5 ngày làm việc; tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian tăng từ 32,46% lên trên 80%... Điểm đánh giá hài lòng khách hàng của PC Hải Phòng luôn ở ngưỡng cao và đã tăng từ 7,3 điểm năm 2016 lên 8,07 điểm trong năm 2020.

PC Hải Phòng nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn điện

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành

Ghi nhận những nỗ lực của PC Hải Phòng trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị, PC Hải Phòng cần chú trọng nâng cao chất lượng điện, giảm thời gian mất điện của khách hàng. Bên cạnh đó, xây dựng đội sửa chữa điện hotline, đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử, trạm biến áp không người trực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, nhằm nâng cao năng suất lao động.

Tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc PC Hải Phòng Nguyễn Hữu Hưởng cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2025, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ đời sống dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị tại thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ điện tới khách hàng; thực hiện thành công chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”, củng cố công tác an toàn lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Công ty tiếp tục vận dụng, áp dụng triệt để các công cụ cải tiến trong công tác quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án chiến lược về đào tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc; hiện đại hóa công tác quản lý thông qua việc trang bị các công cụ và các chương trình phần mềm phục vụ quản lý điều hành các mặt hoạt động. Đồng thời, triển khai thực hiện chương trình hành động giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện hàng năm; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra vận hành lưới điện; khắc phục kịp thời khiếm khuyết trên lưới điện được phát hiện trong quá trình kiểm tra; triển khai thực hiện kiểm tra camera ảnh nhiệt, kiểm tra phóng điện đầu cáp định kỳ hàng tháng theo quy định của EVN...

Trước những khó khăn, thách thức được dự báo là còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng tới công tác sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành của đơn vị, nhưng PC Hải Phòng vẫn quyết tâm phấn đấu nâng tổng sản lượng điện thương phẩm lên mức 9,76 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng tiếp tục giảm xuống còn 2,85%; chỉ số tiếp cận điện năng xuống 3 ngày làm việc và tỷ lệ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 100%… vào năm 2025.

Dương Cầm