Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân 

Xem với cỡ chữ
Trong ngày hội toàn dân 23.5 vừa qua, cùng với cử tri cả nước, gần 64 vạn cử tri tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng. Thành công của cuộc bầu cử đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy, chính quyền và ý thức trách nhiệm của toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Sau kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới, mong rằng, các đại biểu được tín nhiệm cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

Kỹ lưỡng, thận trọng trong lựa chọn nhân sự

Theo đánh giá tại Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,04%. Toàn tỉnh có 5 huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%; 4 huyện, thành phố tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%. Cử tri đã bầu đủ 6/6 ĐBQH; 58/58 đại biểu HĐND tỉnh; 333/333 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu được 3.305/3.322 đại biểu HĐND cấp xã với tỷ lệ đại biểu trúng cử có trình độ cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Ảnh: Trần Tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Đức Hinh cho biết: Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác chuẩn bị. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với các hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương tổ chức, Hòa Bình đã triển khai tài liệu, tiếp sóng đến tất cả điểm cầu trực tuyến ở các huyện, thành phố, có đại diện cấp xã tham dự. Qua đó, vừa bảo đảm triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến các địa phương trong toàn tỉnh, vừa bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Mặt khác, để kịp thời đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở, UBBC tỉnh đã tổ chức 3 đợt kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện, thành phố, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả, đề xuất những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong ngày bầu cử 23.5 vừa qua, 10 đoàn công tác của UBBC tỉnh cũng đã dự khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu và kiểm tra việc tổ chức bỏ phiếu tại các địa phương.

Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị phương án nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Tỉnh cũng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng sâu rộng, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tốt vai trò của các thành viên tổ bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về ý nghĩa của ngày bầu cử.  
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy; sự phối hợp tích cực, đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và vai trò của các tổ bầu cử ở cơ sở, cuộc bầu cử trên địa bàn đã thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân. 

Bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBBC tỉnh cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và một số nội dung cần rút kinh nghiệm. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Ngô Văn Tuấn: Thời gian đầu, việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương còn lúng túng, khó khăn. Việc rà soát lập danh sách cử tri ở một số nơi thực hiện chưa đồng bộ, thiếu khoa học dẫn đến một số thông tin trong danh sách cử tri chưa chính xác, phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến việc niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Một số địa phương xác định số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu cao hơn quy định. Vẫn còn trường hợp cấp xã chưa làm tốt công tác hiệp thương, nhất là nhân sự giới thiệu người ra ứng cử chưa bảo đảm số dư theo yêu cầu; việc in ấn tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang những người ứng cử vẫn còn một số sai sót; chưa bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định...

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, UBBC các cấp cần tập trung hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo. Đối với các địa phương, đơn vị chưa tổ chức tổng kết, sớm hoàn thành việc tổng kết công tác bầu cử, bảo đảm quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền cần chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp để bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND và Hội thẩm TAND cùng cấp theo quy định. “Ngay sau kỳ họp thứ nhất, các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn.

Trần Tâm