Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm đầu nhiệm kỳ 

Xem với cỡ chữ
Ngay sau khi kiện toàn công tác nhân sự, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm đầu của nhiệm kỳ. Theo đó, toàn tỉnh tập trung cụ thể hóa các giải pháp gắn với khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành kế hoạch của từng ngành, từng địa phương. Qua đó, đóng góp chung vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Ảnh: L. Hiếu

Nhiều tín hiệu đáng mừng

Theo đánh giá tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,75% (kế hoạch năm tăng 7,5%); thu ngân sách đạt 9.100 tỷ đồng, tăng 37,94% so với cùng kỳ; chi ngân sách đạt gần 52% kế hoạch; chi đầu tư phát triển của tỉnh nằm trong tốp các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao (đạt 52,2%)…

Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho thấy: Việc thực hiện dự toán thu, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm cơ bản bảo đảm tiến độ theo dự toán giao. Đáng chú ý, tổng nguồn thu nội địa tính đến hết ngày 17.6 đạt hơn 7.251 tỷ đồng, bằng 71,14% dự toán, tăng 62,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 2.946,7 tỷ đồng, bằng 140,32% kế hoạch năm. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bùi Mạnh Hùng cho biết: Tỷ lệ thu cao tập trung chủ yếu từ tiền sử dụng đất do tình hình giá bất động sản 6 tháng đầu năm có biến động mạnh (tăng cao) và thu từ khu vực ngoài quốc doanh, tăng 99,9% so với cùng kỳ. Số thu lớn ở khu vực này tập trung chủ yếu ở hoạt động mở bán nhiều dự án khu căn hộ của Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark và một số doanh nghiệp trọng điểm có số thu lớn so với cùng kỳ.

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cũng chỉ rõ: Mặc dù thu ngân sách đạt tỷ lệ khá cao nhưng tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh chỉ đạt 5,57%, giảm so với cùng kỳ (cùng kỳ GRDP tăng 6,83%). Ngoài ra, tình hình nợ thuế vẫn còn ở mức cao, tổng nợ thuế đang theo dõi là 1.280,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế khó thu là 196,5 tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển dù có tỷ lệ giải ngân cao song việc giải ngân của một số dự án vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 lại có tỷ lệ đạt thấp; một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết do đến nay chưa ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nên việc giải ngân chưa được thực hiện.

Mặt khác, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có các mô hình sản xuất nông nghiệp lớn, tích tụ ruộng đất và áp dụng khoa học - công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo động lực phát triển mạnh cho nông nghiệp; chưa có các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp quy mô lớn tác động đột phá đi vào hoạt động. Công tác quy hoạch triển khai trong lĩnh vực xây dựng còn chậm, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, nhất là các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường còn chậm…

Tập trung thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thẩm tra các nội dung liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu để thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua đó, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh - tế xã hội năm 2021 đã đề ra tại Nghị quyết số 327/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo tăng cường thu ngân sách để đạt và vượt dự toán giao; thực hiện dự toán chi theo kế hoạch và tiết kiệm chi ngân sách; sớm có phương án cắt giảm, hoãn, giãn chuyển các nhiệm vụ chi sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết để xử lý trong trường hợp hụt thu trong cân đối ngân sách.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh việc thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; tích cực thu hút đầu tư và sớm trình chủ trương đầu tư một số khu công nghiệp (KCN) như: KCN số 1, số 3 và công nghiệp sạch trong KCN Lý Thường Kiệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp nhận các dự án vào trong KCN; quan tâm chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Khu Đại học Phố Hiến theo hướng tiếp nhận dự án công nghệ cao, tiên tiến để phát huy hiệu quả sử dụng đất và phát triển TP. Hưng Yên.

Bên cạnh đó, chỉ đạo hoàn thiện các bước trong quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn để sớm hoàn hiện và ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó, làm căn cứ để phân bổ một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết đã có kế hoạch vốn trong Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công năm 2021 cho các công trình dự án cụ thể, bảo đảm thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch. Đồng thời, xác định rõ những công trình, dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án, nhất là các dự án lớn trọng điểm của tỉnh; theo dõi chặt tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án; tích cực vận động, thu hút nguồn vốn ODA hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn...

BẢO TRÂM