Nỗ lực giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Khắc Lâm, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu sụt giảm mạnh nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt 2,63%, tỉnh cũng quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra cho kế hoạch của năm 2020.