BHXH TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Nỗ lực để người lao động kịp nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Với trách nhiệm và truyền thống “hết việc không hết giờ”, những ngày này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Thủ Đức đang căng sức làm việc để người lao động trên địa bàn kịp nhận khoản tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.
Nguồn: ITN

Theo Phó Giám đốc BHXH TP. Thủ Đức Huỳnh Văn Trung, Thủ Đức hiện có hơn 1 triệu người, trong đó có trên 400.000 lao động đang làm việc tại hơn 12.000 đơn vị, doanh nghiệp. Những ngày qua, BHXH thành phố phải xem và ký (chữ ký số) trên dưới 1.500 hồ sơ. Trong đó, phần lớn hồ sơ liên quan đến đề nghị nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đây là những người đã tạm hoãn, hoặc đã ngưng làm việc tại doanh nghiệp, nên tự thực hiện hồ sơ trên ứng dụng VssID, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, từ ngày 5.10 BHXH TP. Thủ Đức đã hoàn tất gửi danh sách người lao động (Mẫu 1) để đơn vị, doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin.

Công tác xử lý hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp được các chuyên viên BHXH TP. Thủ Đức thực hiện song song. Tổ cấp sổ thẻ thì rà soát, đối chiếu hồ sơ của NLĐ đã tạm hoãn, hoặc đã ngưng làm việc tại doanh nghiệp và nộp hồ sơ trên ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Còn Tổ thu thì rà soát, đối chiếu hồ sơ từ đơn vị, doanh nghiệp chuyển tới qua giao dịch điện tử. Tất cả hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Tổ thu rà soát khớp dữ liệu, đầy đủ thông tin sẽ chuyển đến các chuyên viên giải quyết chế độ BHXH. Tại đây, sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định sẽ chuyển sang bộ phận kế toán duyệt chi tiền hỗ trợ đến tài khoản người lao động hiện đang làm tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo thống kê, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 81.641 đơn vị, doanh nghiệp thụ hưởng gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. Trong đó, phía sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (cho người lao động) từ 1% xuống còn 0%; còn người lao động được hưởng khoản tiền hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản cá nhân, với 6 mức hưởng tùy vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhiều hay ít tháng. BHXH TP. Hồ Chí Minh đã chốt chuyển toàn bộ hồ sơ hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến từng đơn vị, doanh nghiệp tính đến hết ngày 5.10. Sau đó, cứ đơn vị, doanh nghiệp nào hoàn thiện hồ sơ gửi ngược lại là phía BHXH rà soát, chốt hồ sơ và thực hiện chi hỗ trợ vào tài khoản ngay cho người lao động.

Vân Phi