Ninh Thuận: Quyết liệt phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” 

Xem với cỡ chữ

Làm việc với HĐND, UBND huyện Ninh Phước và TP. Phan Rang - Tháp Chàm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Lực đánh giá cao nỗ lực của các địa phương. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; quan tâm công tác cách ly y tế tập trung, không để phát sinh dịch bệnh lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan ra cộng đồng; quan tâm hỗ trợ cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân thuộc diện hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, không để bỏ sót, chi trả trùng lặp hoặc không đúng đối tượng...

THẢO YẾN