Ninh Thuận: Kiến nghị chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa làm việc với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh. Ban đang làm chủ đầu tư 4 dự án trên địa bàn. Trong đó, Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP Phan Rang - Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 87,9 triệu USD; Dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả có tổng mức đầu tư 10,283 triệu USD. Cả 2 dự án hiện giải ngân được trên 14% tổng vốn. Qua phân tích, tình hình thực hiện dự án chậm do nhiều hộ bị ảnh hưởng trực tiếp dự án yêu cầu giải quyết chính sách không hợp lý nên chưa thống nhất phương án hỗ trợ để lấy mặt bằng. Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh đề xuất UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các ngành hỗ trợ Ban trong công tác thiết kế giai đoạn 2 như thay đổi quy hoạch được duyệt, các công trình ngầm...

YẾN THẢO