Ninh Bình: Thông qua 18 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 20 

Xem với cỡ chữ

Ngày 28.9, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 thảo luận, thông qua 18 nghị quyết. Trong đó, có 13 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công. 2 nghị quyết về giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. 3 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai gồm thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương có giải pháp quyết liệt trong việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án theo nghị quyết của HĐND tỉnh; bảo đảm tính khả thi đối với các dự án đầu tư nằm trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất…

THÙY DƯƠNG