Ninh Bình: Kỳ họp thứ Nhất dự kiến tổ chức ngày 25.6 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh Khóa XIV vừa tổ chức hội nghị thống nhất dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến tổ chức ngày 25.6, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét 3 báo cáo và 3 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XV; Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; chỉ đạo chuẩn bị các văn bản về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và các tờ trình, dự thảo nghị quyết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

TRẦN THÙY