Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Niềm tin và kỳ vọng! 

Xem với cỡ chữ
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ chia sẻ niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội, mong Đại hội bầu ra được Ban Chấp hành xứng đáng, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, ngày 19.7.2017
Ảnh: Trọng Đức

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH Bùi Ngọc Chương:
Khách quan, thẳng thắn, hiệu quả

Đảng bộ cơ quan VPQH có hơn 1.000 đảng viên, trong đó có 100 đảng viên làm việc ở HĐDT và các ủy ban của Quốc hội. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là lãnh đạo Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ. Phát huy lợi thế này, trên cơ sở kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, cử tri và nhân dân cả nước, trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ tốt, có hiệu quả hơn chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đã quán triệt nghiêm túc, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các chủ trương, nghị quyết quan trọng, cấp thiết của Đảng và Hiến pháp năm 2013 phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Ngọc Chương
Ảnh: H.Ngọc

Điểm mạnh nữa là trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chúng ta tiếp tục khẳng định vai trò của một Đảng bộ lớn, có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong sinh hoạt đảng, với sự tham gia sinh hoạt chi bộ, tổ đảng của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nên khối cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức, người lao động đã được tiếp thu nhiều quan điểm chỉ đạo kịp thời, rèn luyện đạo đức, lối sống tốt đẹp và học tập, tiếp thu nhiều tri thức, kinh nghiệm quý, thiết thực phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan VPQH trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Tuấn Anh:
Bầu chọn được Ban Thường vụ xứng đáng, đủ đức, đủ tài  

Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh
Ảnh: Q.Khánh

Đến thời điểm hiện nay, nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được tiến hành rất tốt, mọi điều kiện đã sẵn sàng. Công tác văn kiện được chuẩn bị chu đáo, bài bản, công phu, khoa học, thu hút được nhiều ý kiến đóng góp phong phú, chất lượng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ cơ quan VPQH đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự.

Vì vậy, có cơ sở để tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội Đảng bộ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, thông qua được các văn kiện quan trọng trình Đại hội, trong đó có dự thảo Báo cáo Chính trị với những tổng kết sâu sắc kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Với công tác nhân sự, trong Đề án nhân sự chuẩn bị trình Đại hội, các đồng chí được lựa chọn giới thiệu tham gia tái cử và ứng cử lần đầu đều đã trải qua đầy đủ các quy trình theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chúng tôi kỳ vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới do Đại hội bầu ra sẽ lựa chọn, bầu được Ban Thường vụ mới là những người thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đảng bộ cơ quan VPQH trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan VPQH Phan Viết Lượng:
Chỉ ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho nhiệm kỳ mới

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan VPQH Phan Viết Lượng

Với Đại hội lần này, tôi kỳ vọng hai điều.

Một là, các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội từ các Đảng bộ cơ sở trực thuộc là những người tiêu biểu sẽ mang trọng trách, sứ mệnh của mình, phát huy tinh thần trách nhiệm và đóng góp được nhiều ý kiến, trí tuệ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội. Trong đó, tập trung đánh giá được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân; từ đó, chỉ ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho nhiệm kỳ mới; đồng thời, đề xuất được những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ, giúp cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ mới xác định được nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Hai là, các đại biểu dự Đại hội phải thật sự phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề, cơ sở thuận lợi cho công tác bầu nhân sự chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành và từng cá nhân trong Ban Chấp hành. Trong đó, chú ý những người được chọn phải đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó phải là những cá nhân thật sự tiêu biểu về đạo đức, năng lực cả trong công tác chuyên môn và công tác Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về công tác Đảng và trình độ chính trị để trước mọi hoàn cảnh, lúc khó khăn luôn giữ được bản chất của người đảng viên, bản lĩnh của người được bầu chọn tham gia cấp ủy. Đồng thời, đó phải là những cá nhân bảo đảm thực hành dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình; có tinh thần đấu tranh với cái xấu, tiêu cực; có tinh thần bảo vệ người tốt, việc tốt để xứng đáng với việc nêu gương người đứng đầu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi:
Bảo đảm công khai, dân chủ

Đảng bộ cơ quan VPQH là Đảng bộ có nhiều cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPQH. Đây là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước về xây dựng chính sách, pháp luật; định hình chính sách của Đảng và Nhà nước nên có vị trí, vai trò rất quan trọng và ý nghĩa quyết định đến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi
Ảnh: T.Thành

Do đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong muốn, các đại biểu sẽ nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị và các văn kiện quan trọng khác, đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra những định hướng có tính chất chiến lược để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống pháp luật của đất nước ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Để thực hiện được các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới, một trong những điều kiện tiên quyết, đó là phải bầu chọn được Ban Chấp hành Đảng bộ có năng lực, trình độ ở tầm chiến lược. Vì vậy, mong muốn và kỳ vọng, Đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí thực sự tiêu biểu, có trí tuệ, năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ mới. Tôi cũng mong Đại hội sẽ thể hiện được vai trò, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tính công khai, công bằng, để bầu chọn được những đồng chí tiêu biểu nhất. Trong đó, cần chú ý bảo đảm cơ cấu Ban Chấp hành có sự tham gia của các đồng chí thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan có liên quan, đại diện cho các đơn vị, để trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện sẽ bảo đảm được tính đồng bộ, thống nhất và bao quát chung các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ.

Phó Bí thư Chi bộ Pháp luật Trương Thị Diệu Thúy:
Lan tỏa, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đổi mới 

Phó Bí thư Chi bộ Pháp luật Trương Thị Diệu Thúy
Ảnh: Đ.Thủy

Phát huy truyền thống của cơ quan và Chi bộ các nhiệm kỳ trước, Chi bộ Pháp luật luôn xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là công tác trọng tâm của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã chủ động nắm vững nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo Ủy ban và Vụ Pháp luật; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng pháp luật, công tác giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước cũng như các công tác khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong Chi bộ xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Tôi hy vọng, trong xu thế không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội hiện nay, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ đóng góp trí tuệ, phân tích, nêu lên những bài học kinh nghiệm bổ ích, từ đó làm rõ nhiệm vụ, giải pháp để phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được thời gian qua, đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới. Những tiếng nói từ kiến thức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm sẽ không chỉ tạo cảm xúc với đại biểu cùng dự Đại hội, mà sẽ lan tỏa, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đổi mới của các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

P. Thủy - T. Chi - H. Ngọc - T. Thành thực hiện