Niềm tin bất biến 

Xem với cỡ chữ
Những thành công đất nước đã trải qua hơn 75 năm qua, trên hết cả là lòng dân bất biến bởi niềm tin bất biến, khi toàn dân đồng lòng thì khó vạn lần dân liệu cũng xong. Do vậy, để sự nghiệp cách mạng và mục tiêu độc lập dân tộc, Chủ nghĩa xã hội đi tới thắng lợi vững bền, Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ công bộc của dân, đặc biệt là những đại biểu nhân dân đã và đang nỗ lực hết sức mình làm cho đường lối chủ trương, chính sách pháp luật luôn xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và đến với Nhân dân. Cán bộ luôn tiên phong gương mẫu kết hợp với tự thanh lọc, tự soi sửa để giữ trọn được niềm tin của Nhân dân.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là một cuộc cách mạng vĩ đại của Nhân dân, do Nhân dân. Vì vậy, nó có sức sống mãnh liệt, trường tồn cùng với dân tộc. Cuộc cách mạng đem lại lợi ích cho Nhân dân và vì Nhân dân suốt chiều dài lịch sử, làm cho niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng gắn bó máu thịt, đó là niềm tin bất biến. Đó cũng là bài học lớn từ Cách mạng mùa thu đem lại cho các thế hệ hôm nay. Là hành trang đưa đất nước đi tới tương lai phát triển thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển, cho con cháu mai sau luôn luôn kiêu hãnh tôi là người Việt Nam.

Những ngày này, Nhân dân cả nước đang ra sức chung tay, đồng lòng với Chính phủ thực hiện những biện pháp đặc biệt như giãn cách xã hội, hạn chế tối đa đi lại, khoanh vùng, truy vết dập dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt là hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 - một "Bức tâm thư", "lời hiệu triệu", lời hịch non sông lay động những con tim, khối óc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết muôn người như một, dốc sức, đồng lòng với Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Việt Nam đã thành công khi ngăn chặn và đẩy lùi 3 đợt bùng phát dịch trong năm 2020 và đầu năm 2021, khiến thế giới trầm trồ thán phục và nể trọng. Và bây giờ trong cơn hoạn nạn, người dân cả nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị đều tin tưởng và khẳng định rằng nhất định chúng ta sẽ khống chế, vượt qua đại dịch trong thời gian sớm nhất và sẽ duy trì tính bền vững để phát triển kinh tế - xã hội, như lời khẳng định của người đứng đầu Đảng ta: “Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được”.

Điểm tựa vững chắc của niềm tin

Sự tin tưởng của toàn dân, nỗ lực của Chính phủ và hệ thống chính trị ngày hôm nay có căn nguyên sâu xa đó là niềm tin sâu sắc của Nhân dân vào mục tiêu cách mạng từ suốt chặng đường 76 năm từ mùa thu Cách mạng 1945 cho đến hôm nay. Đó là niềm tin bất biến!

Thật vậy, để có mùa thu Cách mạng 1945 dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo, dưới thân phận nô lệ “một cổ 2 tròng”, không một tấc đất trong tay, không đủ cơm ăn áo mặc mà dân ta đã làm nên cuộc cách mạng “long trời, lở đất” đập tan chế độ phong kiến, tay sai giành chính quyền về tay Nhân dân.

Ngay sau ngày độc lập, thực dân Pháp quay lại đô hộ nước ta, trong khi cả nước có trên 2 triệu đồng bào chết đói, lời kêu gọi của Chính phủ kêu gọi toàn dân diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, cùng với lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, Nhân dân ta một lòng tin theo Đảng và Bác Hồ bước ngay vào cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm. Đã làm nên một Điện Biên “Chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu” đập tan chế độ thực dân cũ, tạo nên niềm tin thời đại để các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin vùng lên giành độc lập dân tộc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ 20 năm của Nhân dân ta kết thúc thắng lợi bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối, đẩy lùi âm mưu cuộc xâm lược của kẻ thù phương Bắc. Niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, Nhân dân ta không tiếc máu xương của nhiều thế hệ để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, với kỳ vọng nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị giám sát việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh giai đoạn 2013 - 2020

Ảnh: Hoàng Châu

Động lực mạnh mẽ và sáng tạo vô song

Chiến đấu và chiến thắng giặc ngoại xâm là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, nhưng để giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một cuộc cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, một mặt trận không tiếng súng, không giáp mặt kẻ thù. Với tinh thần tự đổi mới, sáng tạo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Đảng và Nhà nước đã giữ được trong lòng dân “niềm tin bất biến” về xây dựng một xã hội mà mọi quyền lợi thuộc về Nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Do đó, đã tạo nên động lực mạnh mẽ và sáng tạo vô song đưa đất nước tiếp tục vượt qua 25 năm cấm vận của Mỹ, vượt qua thời kỳ đầu đổi mới và cơn địa chấn khủng hoảng và sụp đổ Chủ nghĩa Xã hội ở Đông Âu, Liên Xô, làm mất đi trên 80% nguồn lực từ bên ngoài của đất nước vào cuối những năm tám mươi, đầu thập kỷ chín mươi thế kỷ trước. Nhưng Việt Nam vẫn đứng vững, hóa giải những khó khăn thử thách, từng bước hội nhập và hội nhập sâu rộng, toàn diện với các quốc gia trong cộng đồng thế giới.

Từ một đất nước sau 30 năm chiến tranh chống xâm lược, 25 năm kế tiếp bị bao vây cấm vận, xuất phát điểm từ số 0 đến cuối năm 2020, Việt Nam ta đã xác lập 17 đối tác chiến lược (bao gồm cả ba đối tác chiến lược toàn diện) và 13 đối tác toàn diện; quan hệ ngoại giao cấp cao và là thành viên khối ASEAN; ký 15 hiệp định thương mai tự do đa phương và song phương và đang đàm phán hiệp định với khối EFTA và Israen mở ra chân trời mới cho hội nhập và phát triển thịnh vượng của đất nước. Nâng vị thế Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, “cửa dưới” trở thành một đối tác bình đẳng, tin cậy và tôn trọng…

Thế và lực của đất nước ngày càng được tăng cường, củng cố là cơ sở vững chắc để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, cũng là hình ảnh sống động, sự phản chiếu đầy sức sống để đấu tranh chống lại sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, là nhân tố tác động làm thay đổi nhận thức của những người lầm đường lạc lối, để đoàn kết và phục hưng dân tộc trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và đến với Nhân dân

Tất cả, tất cả những thành công đất nước đã trải qua hơn 75 năm qua nhất định phải có đường lối cách mạng từng giai đoạn lịch sử phải đúng đắn và sáng tạo. Hơn thế nữa, thân phận dân tộc đã sinh ra những đội ngũ cán bộ, những cá nhân trong lịch sử để nhận thức, hoạch định và hiện thực hóa đường lối, quyết sách đã vạch ra, mà đỉnh cao của lịch sử cánh mạng Việt Nam là cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức tác phong của Bác Hồ và những thế hệ kế tiếp trưởng thành dưới tư tưởng đạo đức và tấm gương của Người.

Cao hơn tất cả là lòng dân bất biến bởi niềm tin bất biến khi toàn dân đồng lòng thì khó vạn lần dân liệu cũng xong. Do vậy, để sự nghiệp cách mạng và mục tiêu độc lập dân tộc, Chủ nghĩa Xã hội đi tới thắng lợi vững bền, Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ công bộc của dân, đặc biệt là những đại biểu nhân dân đã và đang nỗ lực hết sức mình làm cho đường lối chủ trương, chính sách pháp luật luôn xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và đến với Nhân dân. Cán bộ luôn tiên phong gương mẫu kết hợp với việc tự thanh lọc, tự soi sửa, tự đốt để luôn luôn giữ được niềm tin của Nhân dân. Để chiếm trọn lòng tin của Nhân dân, Đảng, Nhà nước cũng tiếp tục kiên quyết và kiên trì trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Quốc hội và HĐND có vai trò quan trọng trong ban hành hệ thống pháp luật và những quyết sách quan trọng của đất nước và địa phương. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng văn bản pháp luật để điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội, hành chính, kinh tế, hình sự, dân sự nhằm loại trừ những sơ hở thiếu sót của pháp luật, mảnh đất màu mỡ cho sự tùy tiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội lộng hành đục nước béo cò trong quá trình thực thi pháp luật, làm suy yếu và mất lòng tin Nhân dân. Để niềm tin của Nhân dân với chế độ luôn trong sáng, bất biến theo thời gian.

Thạc sỹ Nguyễn Đức Dũng - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị