Những nội dung chính của Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV 

Xem với cỡ chữ
Khai mạc ngày 20.10, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV diễn ra trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, nên bên cạnh việc tập trung thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, kinh tế, xã hội, công tác giám sát, Quốc hội dành thời gian xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng còn lại trong chương trình công tác nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

Xuân Tùng