Những người đọc báo giấy sớm nhất Hà Nội

3h sáng, cổng nhà in Báo Hà Nội Mới vẫn nhộn nhịp với những người mua báo lẻ, nhà phân phối tập trung về đây. Mọi công việc chuẩn bị cho tờ báo đến tay bạn đọc nhanh nhất luôn diễn ra khẩn trương, tranh thủ từng giây, từng phút ở những nhà in báo. Công việc phát hành báo theo truyền thống vẫn thầm lặng diễn ra mỗi ngày...