Chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Những bước đi chiến lược 

Xem với cỡ chữ
Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, năm 2021, EVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xác định rõ 3 giai đoạn chuyển đổi số

Đại diện EVN cho biết, có nhiều góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau để phân chia giai đoạn chuyển đổi số. Với EVN, có thể chia ra 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là số hóa tối đa từng phòng ban chức năng, bắt đầu từ các hoạt động cốt lõi rồi lan sang tất cả hoạt động khác. Về cơ bản, EVN đã trải qua giai đoạn này với việc tạo ra rất nhiều hệ thống công nghệ thông tin riêng biệt phục vụ các phòng, ban chức năng khác nhau như ERP, CMIS, EVNHES, HRMS, Digital Office, IMIS, PMIS, OMS… Tại các đơn vị thành viên của EVN, cũng đã sử dụng từ vài chục đến cả trăm hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu khác nhau của mình.

Chuyển đổi số tại EVN là hành trình tất yếu
Nguồn: ITN

Khẳng định chuyển đổi số của EVN hiện tại đang ở giai đoạn 2, đại diện EVN cho biết thêm, trải qua quá trình số hóa, các hệ thống thông tin ngày càng nhiều nhưng phân mảnh, dẫn tới nhu cầu tích hợp để chia sẻ thông tin giữa các bộ phận còn rời rạc. Chính vì vậy, cùng với việc tích hợp các hệ thống thông tin nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động; cần hình thành các trung tâm giám sát điều khiển, thu thập và tích hợp các dữ liệu để phục vụ báo cáo quản trị. Giai đoạn này mặc dù thông tin đã thông suốt giữa các phòng ban, hiệu quả hoạt động đã cải thiện nhưng chưa tạo được đột phá về mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Tiếp đến là giai đoạn tận dụng sức mạnh của dữ liệu và các công nghệ số mới để số hóa và khai thác toàn diện hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động, tăng độ tin cậy, an toàn trong sản xuất và vận hành hệ thống điện; cung cấp dịch vụ thuận tiện, minh bạch cho khách hàng trên nền tảng số. Ở giai đoạn này, đòi hỏi EVN phải tận dụng lượng dữ liệu vô cùng lớn của mình, ứng dụng các công nghệ số mới (AI, Bigdata, Cloud, Blockchain…), thay đổi mô hình vận hành cũ, không còn phù hợp để hình thành mô hình mới, ví dụ như mô hình dự báo năng lượng tái tạo phân tán, giải pháp bảo trì tiên đoán, thay đổi mô hình trung tâm chăm sóc khách hàng...

Tập trung phát triển nguồn lực

Theo đánh giá, trong 3 giai đoạn chuyển đổi số của EVN, về cơ bản, Tập đoàn đã trải qua giai đoạn 1, số hóa tối đa từng phòng ban chức năng, bắt đầu từ các hoạt động cốt lõi sang các hoạt động khác. Tại các đơn vị thành viên của EVN cũng đã sử dụng từ vài chục đến cả trăm hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu khác nhau.

Đại diện EVN cho biết thêm, để có thể vượt qua giai đoạn 2, bước vào giai đoạn 3 trên hành trình chuyển đổi số, EVN đã và đang thực hiện những bước đi chiến lược. Theo đó, Hội đồng Thành viên EVN chỉ đạo xây dựng chiến lược và phê duyệt kế hoạch tổng thể chuyển đổi số, giúp định hướng, dẫn dắt toàn bộ quá trình chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn. EVN cũng yêu cầu sự tham gia trực tiếp của các Phó Tổng giám đốc EVN phụ trách các lĩnh vực, Trưởng các Ban chức năng, người đứng đầu các đơn vị thành viên và toàn thể cán bộ, công nhân viên vào chương trình chuyển đổi số. Phát triển hạ tầng theo hướng hiện đại, đổi mới kiến trúc công nghệ theo hướng linh hoạt, cùng với việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Khẳng định chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, phát triển song hành cùng sự phát triển của EVN, đại diện tập đoàn thể hiện quyết tâm chuyển đổi số, nhằm xây dựng một Tập đoàn phát triển nhanh, mạnh, hoạt động hiệu quả và sẵn sàng thích ứng, hoà nhịp với sự phát triển nhanh của các nước tiên tiến trên thế giới. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng chính sách, sẵn sàng chấp nhận thay đổi, chấp nhận cái mới; một khi công nghệ số được áp dụng sẽ đòi hỏi quy trình, cách làm việc, thậm chí cả cơ cấu tổ chức có thể phải thay đổi. Các chính sách này khi được lan tỏa sẽ làm thay đổi nhanh nhận thức của lãnh đạo các cấp về chuyển đổi số và thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn EVN.

Cùng với đó, Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao năng lực nhân sự quản lý dự án; thực hiện chuyển đổi số tạo tiền đề và các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho chuyển đổi số năm 2022, cơ bản chuyển thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Phát triển và thu hút nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân lực về phân tích và xử lý dữ liệu, kiến trúc nền tảng, nhân lực về AI, cũng giúp EVN tiến nhanh và vững chắc trên hành trình chuyển đổi số.

Việc thống nhất trong toàn EVN một nền tảng hạ tầng chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và thống nhất quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ giúp EVN trở thành doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, số hóa hoạt động, tạo ra những thay đổi bước ngoặt, mang lại giá trị mới và lợi nhuận hiệu quả nhất. Từ đó, tạo nền tảng, động lực để EVN vượt qua sóng gió trong mùa dịch, tiếp tục nắm bắt cơ hội để đột phá trong giai đoạn tiếp theo.

Thảo Mộc