Tháo gỡ những bất cập trong công tác bầu cử thông qua giám sát

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thủ đô. Đoàn giám sát sẽ do Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn.

Xây dựng bộ máy tinh gọn với những cán bộ thực sự "vì dân"

Theo dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU được lấy ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 3 diễn ra vào ngày 11.3, Thành ủy Hà Nội xác định mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín.

Sớm phê duyệt để giải quyết sinh kế cho người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cho ý kiến về chủ trương hoàn thiện Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000), Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định đây là Đồ án tốt nhất từ trước đến nay, dự kiến nếu đủ điều kiện sẽ phê duyệt, ban hành quy hoạch vào tháng 6.2021.

Quyết đi đến cùng việc xử lý các dự án đất chậm triển khai

Trước thực trạng công tác quản lý đất đai, đặc biệt là tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Hà Nội còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, HĐND thành phố đã quyết định thành lập Đoàn giám sát để tái giám sát nội dung này bởi đây là những vấn đề "nóng", có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.