Tháo gỡ những bất cập trong công tác bầu cử thông qua giám sát

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thủ đô. Đoàn giám sát sẽ do Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn.