Nhịp cầu

Để các chính sách hỗ trợ được thực hiện kịp thời 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá, quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của các cấp ủy Đảng; sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm cao của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp sâu sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp. Các chính sách hỗ trợ thiết thực, được sự đồng thuận, thống nhất cao; người dân vui mừng khi nhận được chính sách hỗ trợ và đã ghi nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trước khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới đây của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Thuận cho thấy: Do yêu cầu triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời, đối tượng được hỗ trợ đông, số tiền hỗ trợ lớn, thời gian yêu cầu thực hiện ngắn; thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp trên nên ban đầu còn có sự lúng túng trong xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ làm ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chi trả chính sách hỗ trợ cho một số người dân. Trong triển khai thực hiện, một số cán bộ cơ sở chưa thật chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên nên còn lúng túng, có đối tượng xác lập hồ sơ còn chưa tuân thủ theo đúng các quy định, thiếu rà soát, kiểm tra nên dẫn đến sai sót trong hồ sơ đề nghị; việc rà soát, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt hồ sơ có nơi chưa được thực hiện sâu kỹ nên dẫn đến tình trạng trùng, bỏ sót đối tượng, có đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ vẫn được lập danh sách, xét duyệt hỗ trợ... Một số địa phương thực hiện chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng lao động còn đạt tỷ lệ thấp (các huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn).

Từ thực tế trên, để đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cấp, tạm ứng kinh phí kịp thời và khẩn trương chi trả các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách (nhất là các huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn). Sớm điều chỉnh thủ tục, hồ sơ, sửa lỗi sai sót của các hồ sơ bị trả về nhưng được chính quyền địa phương xác định là đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định và sớm chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng này. Việc điều chỉnh sai sót cần nghiên cứu theo hướng rút gọn, vừa bảo đảm cơ sở pháp lý, vừa hạn chế gây phiền hà cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xét duyệt đơn đề nghị của người dân bảo đảm đúng đối tượng theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Đông đảo cử tri thuộc các nhóm đối tượng đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất mong những đề xuất, kiến nghị qua khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được quan tâm thực hiện ngay để các chính sách hỗ trợ cho người dân được thực hiện kịp thời, phát huy tác dụng.

THẢO YẾN