Nhịp cầu

Bảo đảm các điều kiện thu hút đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, về cơ bản đã hình thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống điện mặt trời với hệ thống tưới tiết kiệm nước phục vụ sản xuất công nghệ cao, các nhà màng, nhà kính trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyến đường giao thông trục chính… góp phần tăng cường thu hút đầu tư. Đến nay, Ban đã kêu gọi được 9 dự án đầu tư và đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn gặp khó khăn do nguồn vốn chưa được phân bổ đủ theo kế hoạch và tiến độ giải phóng mặt bằng chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, do đó hạ tầng giao thông, thủy lợi còn chưa đồng bộ. Nguyên nhân do công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, bất cập nên việc xác định nguồn gốc đất làm cơ sở bồi thường về đất kéo dài thời gian; việc phối hợp thu hồi đất, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường đôi lúc còn chậm; vốn bố trí cho dự án chưa kịp thời nên có lúc phải mượn quỹ phát triển đất tỉnh để kịp thời chi trả giải phóng mặt bằng theo các phương án bồi thường; còn nhiều người dân chưa đồng tình với đơn giá bồi thường…

Tại buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên mới đây về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án do Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm chủ đầu tư, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao đã kiến nghị việc ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn để bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư; UBND huyện Phú Hòa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư thi công hoàn thành các công trình; tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án xây dựng hồ Lỗ Chài 2, các hồ điều tiết chống hạn, các tuyến đường giao thông nhánh phụ, hệ thống mương thoát nước mặt; có chính sách ưu đãi đối với các chuyên gia, nhà khoa học, chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban quản lý…

Như vậy đến thời điểm này, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đầu tư các hạng mục cơ bản về cơ sở hạ tầng, hiện chỉ còn vướng mặt bằng của một số hộ dân và một số khó khăn liên quan tới vốn, nhân lực quản lý. Tháo gỡ những vướng mắc này, bên cạnh đề xuất, kiến nghị tỉnh về các cơ chế hỗ trợ, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu được ý nghĩa quy hoạch toàn khu, khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng bảo đảm các điều kiện thu hút các nhà đầu tư tham gia sản xuất theo mục tiêu đề ra.

MINH HIỀN