Nhịp cầu

Sớm bàn giao mặt bằng thi công 

Xem với cỡ chữ
Giai đoạn 2019 - 2020, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình, nhất là các dự án xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, làm thay đổi bộ mặt thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị loại I. Trong đó, có tổng số 54 dự án, công trình cần thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng số đối tượng bị ảnh hưởng là 1.297 đối tượng (gồm 1.184 đối tượng cá nhân và 51 đối tượng là tổ chức).

Để bảo đảm cuộc sống cho các đối tượng bị ảnh hưởng, UBND thành phố đã hoàn thành 12 khu tái định cư và giao đất cho 100% đối tượng thuộc diện được tái định cư; chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho 1.217 đối tượng, với tổng số tiền 282 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,83% so với tổng số tiền được phê duyệt. Về cơ bản, đa số người dân tán thành, chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay sau khi được giải quyết bồi thường, tái định cư.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn chậm, kéo dài. Tiêu biểu như dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (Giai đoạn 1); dự án San nền Khu tri thức và đầu tư đoạn đường số 06, đoạn đường Phan Chu Trinh; dự án Hồ điều hòa Hồ Sơn và Hạ tầng xung quanh; dự án Kè chống sạt lở bờ Tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ…

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do công tác quản lý đất đai còn hạn chế; địa phương và các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan đôi lúc chưa thống nhất, phối hợp chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả chưa cao, chưa mạnh dạn áp dụng biện pháp bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các giải pháp theo quy định. Người dân chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên từ chối nhận thông báo thu hồi đất, từ chối nhận tiền chi trả bồi thường, từ chối nhận đất tái định cư; một số trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài…

Thực tế này đặt ra yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa tập trung nhân lực, tích cực phối hợp tốt với các bên liên quan rà soát, báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh các trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tái định cư ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng; xác định phương hướng giải quyết dứt điểm đối với từng trường hợp của dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành chủ trương chung, chây ỳ trong việc bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương phải quyết liệt thực hiện phương án bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Nhất là các công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MINH HIỀN