Tây Ninh: Nhiều phương án phòng, chống dịch bệnh để công tác bầu cử an toàn 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Bầu cử tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh đề nghị các thành viên trong Ủy ban Bầu cử của địa phương chỉ đạo, kiểm tra tất cả các mặt công tác, nhất là quán triệt chặt chẽ, kịp thời những chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh để triển khai đồng bộ. Khi phát sinh bất cứ khó khăn, vướng mắc nào, địa phương cần phản hồi nhanh cho Sở Nội vụ - thường trực của Ủy ban Bầu cử; các địa phương phải thống kê danh sách cử tri chính xác, đúng theo quy định; Tiểu ban Tuyên truyền kiểm tra chặt chẽ khẩu hiệu trên các băng rôn. Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế xây dựng nhiều kịch bản, phương án phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, thành công; đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp, thống nhất cách thức kiểm tra, giám sát linh hoạt, phù hợp. Hỗ trợ cho các huyện, xã trong công tác hiệp thương, bảo đảm chặt chẽ, đúng cơ cấu…

ĐẶNG VĂN