Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Vinh danh “Gương sáng pháp luật” năm 2021; khai trương Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai App thí điểm “Vietnam Laws” là những điểm nhấn hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 9.11 năm nay.

Đưa pháp luật về cơ sở là một trong những mục tiêu của Ngày Pháp luật Việt Nam, 9.11

Nguồn ITN

Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc cho biết: Hiện Vụ đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức một số sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các nội dung cụ thể.

Liên quan đến việc triển khai phục vụ hoạt động vinh danh “Gương sáng pháp luật”, từ ngày 28.6.2021 đến nay, Báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải hơn 80 bài viết giới thiệu về các gương sáng pháp luật trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật, hiện Báo đang tiếp tục lựa chọn, biên tập và tiếp tục đăng bài trong những số báo tới.

Đối với việc xây dựng Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, hiện giao diện, bố cục, các chức năng chính cũng như định hướng tôn chỉ, mục tiêu phục vụ của Cổng đã được các đơn vị xác định cơ bản. Ngoài ra, Cục Công nghệ thông tin và Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cũng phối hợp xây dựng các nội dung và chức năng của App thí điểm “Vietnam Laws”. Cơ bản, nội dung về văn bản quy phạm pháp luật trên App thí điểm được sử dụng trên nguồn thông tin của cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật quốc gia. Đối với nội dung hỏi đáp pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương tiến hành biên soạn, chọn lọc hơn 100 tình huống pháp luật về một số lĩnh vực pháp luật cơ bản, thiết thực trong cuộc sống, hướng tới đối tượng là thanh niên, doanh nghiệp (lao động, doanh nghiệp, hôn nhân - gia đình, giáo dục - đào tạo, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống Covid-19, xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực có liên quan…).

Đình Khoa