Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HĐND các cấp 

Xem với cỡ chữ
Trong năm 2020, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của HĐND các cấp theo hướng khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, khẳng định vị thế quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm và hiệu quả

Theo Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Trong năm qua, Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo Thường trực, các Ban, Văn phòng, Tổ đại biểu HĐND thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Theo đó, hoạt động của HĐND các cấp thành phố tiếp tục được nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực, gắn với thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của thành phố là vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hoạt động giám sát, khảo sát được HĐND thành phố thực hiện linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm và hướng về cơ sở
Ảnh: P.Long

Trong năm qua, Đảng đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo tổ chức thành công 6 kỳ họp, 2 cuộc giám sát của HĐND thành phố, 2 phiên giải trình và 2 cuộc khảo sát của Thường trực HĐND thành phố, 19 cuộc giám sát, khảo sát của các Ban HĐND... Trong đó, hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện linh hoạt, trọng điểm, hướng về cơ sở, theo đến cùng vấn đề, có kết luận cụ thể, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, lộ trình, giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND thành phố đã duy trì đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp HĐND, kịp thời ban hành 41 nghị quyết (trong đó 7 nghị quyết thường kỳ, 26 nghị quyết chuyên đề, 8 nghị quyết nhân sự) về các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành của Thủ đô. "Đáng chú ý, các phiên giải trình của Thường trực HĐND được thực hiện đúng quy định của Luật, tập trung vào các nội dung bức xúc, nổi cộm của Thủ đô; qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp; khẳng định hiệu quả tích cực của hoạt động giải trình trong việc nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp" - Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.

Trong năm qua cũng đánh dấu việc Đảng đoàn HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cơ sở

Trong năm 2021, Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Ngoài chỉ đạo tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đảng đoàn HĐND thành phố cũng lãnh đạo Thường trực HĐND thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định; chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2021 sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

“Đặc biệt, Đảng đoàn HĐND thành phố sẽ quan tâm chỉ đạo quán triệt thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố; duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm giữa Thường trực HĐND thành phố và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã để trao đổi về kỹ năng, tình hình hoạt động của HĐND" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Ngoài ra, Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục chú trọng, triển khai hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp trong năm đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng hệ thống tài liệu trực tuyến để chuyển gửi tới HĐND cấp huyện, cấp xã, các đại biểu HĐND để nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của đại biểu dân cử. "Đảng đoàn HĐND thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện. Đồng thời, quan tâm, hướng dẫn, triển khai công việc đối với mô hình tổ chức chính quyền đô thị, phát huy vai trò giám sát của HĐND các quận, thị xã tại các phường không tổ chức HĐND trên địa bàn" - ông Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý.

PHI LONG