Dân hỏi - Chính quyền trả lời:

Nhiều dự án "treo" do vướng giải phóng mặt bằng 

Xem với cỡ chữ
Cử tri quận Hoàng Mai đề nghị UBND thành phố chỉ đạo và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm theo quy định đối với các dự án chậm triển khai, tránh để các dự án “treo” ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng của nhân dân.

Nhiều dự án không hoàn thành đúng tiến độ

Trả lời cử tri quận Hoàng Mai, UBND thành phố cho biết: Đối với danh mục các dự án hạ tầng giao thông, căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND (ngày 4.12.2019) của HĐND thành phố về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của Thủ đô, HĐND thành phố đã thông qua 214 dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách thành phố, trong đó xác định hoàn thành 148 dự án trong giai đoạn 2016 - 2020; chuyển tiếp 66 dự án sang giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, qua rà soát đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố kiến nghị cần chuyển tiếp khoảng 102 dự án (trong đó có 36 dự án chưa đáp ứng tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020).

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND (ngày 4.12.2017) của HĐND thành phố về danh mục công trình giao thông trọng điểm bao gồm 41 dự án (24 dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, 17 dự án thực hiện theo hình thức PPP), thế nhưng đến nay mới có 5 dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2020.

Về nguyên nhân của việc triển khai các dự án chưa bảo đảm tiến độ, UBND thành phố cho rằng công tác GPMB gặp vướng mắc ở nhiều khâu. Cụ thể, khối lượng thực hiện công tác bồi thường, GPMB; việc bố trí tái định cư chưa kịp thời, đồng bộ với tiến độ GPMB; chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có sự thay đổi, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân; mặt bằng khi bàn giao thường ở tình trạng xen kẹt... Đáng chú ý, có không ít dự án phải thực hiện trong tình trạng vừa triển khai thi công, vừa tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại bình thường cho nhân dân.

Đặc biệt, có nhiều cơ chế, chính sách mới đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP sau khi Chính phủ ban hành nghị định vào các năm 2018 - 2019 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực từ năm 2018) đòi hỏi thành phố phải dành nhiều thời gian để rà soát, nghiên cứu để triển khai thực hiện cho phù hợp với các quy định mới.

Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông đô thị  

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo UBND thành phố về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn để bảo đảm tiến độ triển khai theo đề xuất điều chỉnh của chủ đầu tư các dự án. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng thi công cho các đơn vị.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch - Đầu tư sớm tham mưu cho UBND thành phố phương án tiếp tục triển khai đối với các công trình điểm đã được xác định đầu tư theo hình thức đối tác công tư loại hợp đồng BT và xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư từ hình thức PPP sang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đối với các công trình trọng điểm như: Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai; đường 70; đường vành đai 3,5 (đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ); nút giao giữa đường vành đại 3,5 với đại lộ Thăng Long... Trong quá trình rà soát, thành phố yêu cầu các sở ngành cần lưu ý việc Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, trong đó có quy định rõ việc dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT.

L.HUỲNH