Hà Nội sau 3 năm triển khai hai bộ Quy tắc ứng xử:

Nhiều chuyển biến tích cực 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 năm UBND TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa người Hà Nội, có thể khẳng định hai bộ quy tắc ứng xử trên đã từng bước đi vào cuộc sống, được cán bộ và người dân đồng tình ủng hộ.

Xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình: Qua khảo sát của Thường trực HĐND thành phố, sau khi triển khai hai bộ quy tắc ứng xử, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị về thời gian làm việc; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả. Đáng chú ý, thái độ của cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa các xã, phường, thị trấn đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước khi cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm hơn với công việc. "Phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đều có nhận xét tích cực, mức độ hài lòng đạt trên 97%, 100% hồ sơ đều trả kết quả đúng hẹn” - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, nghiêm túc triển khai hai Quy tắc ứng xử của thành phố; xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả để lồng ghép với thực hiện quy tắc ứng xử với các phong trào thi đua, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện Quy tắc ứng xử thông qua việc phát động và triển khai cuộc vận động “Phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp”. Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thành phố cũng quán triệt tới đoàn viên, hội viên, nông dân về các nội dung quy tắc ứng xử, góp phần xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa và môi trường văn hóa.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến: "Thành đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng Chương trình liên tịch phối hợp truyền thông trong các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội về văn hóa ứng xử nơi công cộng cho học sinh, sinh viên thủ đô; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Công an thành phố triển khai “Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông”; tổ chức tọa đàm “Cán bộ, công chức trẻ thủ đô bản lĩnh, liêm khiết, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ”…

Hà Nội làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngay từ bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị của thành phố  

Ảnh: P.Long 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hai bộ quy tắc ứng xử

Tuy nhiên, qua khảo sát, Thường trực HĐND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại cần được khắc phục. Theo đó, ở một số nơi máy nhập dịch vụ công trực tuyến để người dân tự làm và màn hình tra cứu trạng thái hồ sơ đều hỏng, không thể sử dụng; UBND phường không niêm yết lịch tiếp công dân, quy tắc ứng xử nơi công cộng niêm yết chiếu lệ, rất khó nhìn...

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao: Hiện nay, do chưa có chế tài xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm nên tính răn đe chưa cao, vẫn chỉ dừng ở việc vận động nhắc nhở, định hướng thái độ, hành vi ứng xử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền ở một vài đơn vị vẫn chưa sinh động, còn hình thức, mang tính chất đối phó. Vì thế thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương, Hà Nội tuyên truyền các quy tắc ứng xử; tham mưu cho UBND thành phố các văn bản tăng cường chỉ đạo và đôn đốc các địa phương xây dựng các mô hình tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, Sở VH - TT sẽ lồng ghép thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, ngoài tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao cần tham mưu xây dựng các chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm gắn với các quy định. “Để triển khai hai Quy tắc ứng xử có chiều sâu, hiệu quả cao hơn nữa, cần sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động ở các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học, các khu dân cư và ở những nơi công cộng. Thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục giám sát, khảo sát nội dung này” - Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Long Huỳnh