Nhiệm kỳ nhiều sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Ban hành nhiều nghị quyết mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển, bảo đảm đời sống Nhân dân; giám sát, giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế; kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri... Những kết quả nổi bật này ngày càng củng cố vai trò, vị thế của HĐND tỉnh trong bộ máy chính quyền địa phương; khẳng định những đóng góp của cơ quan dân cử địa phương đối với những thành tựu mà Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Khóa XIII. Ảnh: M. Tuân
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Khóa XIII.
Ảnh: M. Tuân

Những nghị quyết đi vào cuộc sống

Đến thời điểm này, có thể khẳng định, HĐND tỉnh Khóa XIII đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, các hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng sát dân, gần dân, phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân; tác động tích cực đến việc xây dựng hệ thống chính quyền của tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, điểm nhấn hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn thể hiện ở việc ban hành hàng loạt quyết sách quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhanh, bền vững.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 329 nghị quyết bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh. Các nghị quyết đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của địa phương. Đáng chú ý, ngoài các nghị quyết quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công sát thực tiễn; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường… góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu tích cực theo hướng bền vững thì rất nhiều nghị quyết liên quan đến gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội được đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ.

Theo đánh giá, các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho UBND tỉnh quản lý, điều hành và được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh ngày càng có chất lượng, chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ngày càng sát yêu cầu thực tế, tập trung đi sâu vào chính sách phát triển, đề cập đến các vấn đề có tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đời sống người dân, được cử tri quan tâm và thực sự tạo chuyển biến trên thực tiễn.

Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp và thiết bị điện Đại Việt Vũ Kim Sen chia sẻ: Các nghị quyết của HĐND tỉnh thường được ban hành kịp thời, đúng thời điểm. Đơn cử như, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, gây đứt gãy chuỗi liên kết, khiến doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành kịp thời đã giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi sản xuất, tiếp tục phát triển. “Là một trong hàng nghìn doanh nghiệp được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh, tôi mong muốn, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp mới phù hợp với giai đoạn bình thường mới. Chẳng hạn như, có chính sách hỗ trợ về vốn vay, các khoản thuế nghĩa vụ và xây dựng chuỗi liên kết để khuyến khích tinh thần phát triển của các doanh nghiệp”, bà Sen bày tỏ mong muốn.

Nhiều điểm nhấn trong tổ chức, hoạt động

Bên cạnh ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề của địa phương “đúng, trúng, phù hợp” với thực tiễn, việc bảo đảm chất lượng các văn bản, tờ trình; tổ chức, điều hành kỳ họp cũng được quan tâm đổi mới để phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Hoạt động giám sát tại các kỳ họp ngày càng được HĐND tỉnh coi trọng; hoạt động giám sát giữa các kỳ họp được quan tâm thực hiện tốt. Qua từng kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có nhiều cải tiến, tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm; chủ tọa điều hành linh hoạt, gợi mở và hướng phiên họp vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm… Các ý kiến chất vấn đều được UBND tỉnh, các ngành hữu quan trả lời rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động TXCT. Việc tổng hợp kiến nghị của cử tri được sàng lọc từ cơ sở, phân loại theo thẩm quyền giải quyết; phân công các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát từng nội dung giải quyết ý kiến cử tri ngay sau kỳ họp và những ý kiến cử tri còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, trên cơ sở rà soát các kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài qua nhiều kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri nhằm thống nhất các giải pháp giải quyết dứt điểm kiến nghị; góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao vị thế của cơ quan dân cử, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh, để có được kết quả trên, HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ban Công tác đại biểu; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy. Quan trọng hơn cả, cử tri và Nhân dân trong tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình.

M. TUÂN