NHCSXH Quảng Bình: Triển khai hiệu quả nguồn vốn ủy thác 

Xem với cỡ chữ
Cùng với nguồn vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi của Trung ương, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình, đã triển khai hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giúp các hộ gia đình có thêm cơ hội vay vốn ưu đãi, giải quyết việt làm, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và xây dựng Nông thôn mới.

 

Bà con làm thủ tục vay vốn ưu đãi để kịp thời phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19

Tính đến 30.9.2020, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 72,5 tỷ đồng, tăng 16,8 tỷ đồng so với đầu năm 2020, đạt 120% kế hoạch được giao. Trong đó: ngân sách tỉnh tăng 10,4 tỷ đồng; ngân sách các huyện, thành phố là 6,4 tỷ đồng (TX. Ba Đồn 1,083 triệu đồng, Lệ Thủy 1,028 triệu đồng, TP. Đồng Hới 1,041 triệu đồng, Bố Trạch 722 triệu đồng, Quảng Ninh 671 triệu đồng, Tuyên Hóa 612 triệu đồng, Minh Hóa 461 Triệu đồng). Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang được NHCSXH giải ngân cho vay kịp thời các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và chương trình giải quyết việc làm.

Trong giai đoạn từ 2018 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đã tăng lên rõ rệt, phát huy hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đã góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 từ 9,48% xuống còn 4,98% đầu năm 2020; giúp 36 xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới; tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 2,7 nghìn người lao động…