Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Ngày 17 - 18.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Kiên Giang và Hà Giang đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 61 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI. Các ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Khóa X, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Khóa X, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Khóa X, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Khóa XI.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý

+ Tại Nghệ An, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 16 ủy viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII tái cử vào chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV tổng hợp